Bük: minden vasárnap 9:30-tól
Családi istentisztelet minden hónap 2. vasárnapján 9:30-tól

Büki Idősek otthonában: hónap 1. péntekén 09:30-tól

Lócs: hónap 1. vasárnapján: 15:00 óra
Gór: hónap 3. vasárnapján: 16:00 óra
Szeleste: hónap 1. vasárnapja 14:00 óra

Az Egyházközség lelkésze helyetteslelkészi szolgálatot is ellát a
Szakonyi Evangélikus Egyházközségben.
Szakonyban minden vasárnap 11 órától,
Csepregen a hónap 3. vasárnapján 8 órától tart istentiszteletet.