A presbitérium az egyházközségnek, illetve részeinek általános hatáskörű képviseleti testülete. Funkcióját tekintve részt vesz az egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének irányításában és felügyeletében.

Jelenlegi presbitériumunkat a legutóbbi tisztújításkor, 2018 tavaszán választotta meg az egyházközség közgyűlése.

A presbitérium tagjai:

Simon Réka lelkész, Papp Erzsébet felügyelő, Iliás Kristóf gondnok, Giczi Gyuláné másodgondnok, Vargáné Patthy Erzsébet jegyző, Gaál József kántor, Savanyó Tünde számvevőszéki elnök, Reczetárné Nemes Judit pénztáros, Németh Miklósné góri gondnok, Pócza László lócsi gondnok, Giczi Nikoletta, Horváth Bence, Horváthné Drabik Noémi, Vasváriné Savanyó Edina, Patthy Sándor, Savanyó Károlyné, Németh Istvánné és Várkonyiné Marton Judit.