2012. október 28-án megtartotta alakuló ülését a Büki Evangélikus Egyházközség Ifjúsági Önkormányzatának (IÖK) közgyűlése. A közgyűlésen tanácskozási joggal vehettek részt az alsó tagozatos hittanosok, valamint a lelkész, a felügyelő és a hitoktató, szavazati joggal pedig a felső tagozatos hittanosok és azok az ifisek, akik az elmúlt naptári évben legalább egy gyülekezeti szervezésű rendezvényen részt vettek. A közgyűlés döntött a gyülekezeti Ifjúsági Önkormányzatunk létrehozásáról.
Az Ifjúsági Önkormányzat általánosan képviseli a Büki Evangélikus Egyházközség hittanos és ifjúsági közössége tagjainak szociális érdekeit, valamint tevékenyen részt vesz a hittanos és ifjúsági közössége tagjai számára szervezett programok előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában és kiértékelésében, ezáltal támogatva őket a színvonalas és az evangélikus értékekhez kötődő időtöltés és szórakozási lehetőségek megtalálásában.
A legutóbbi általános tisztújítás alkalmával, amelyet a 2019. évi gyülekezeti hittantábor keretében tartottak, a közgyűlés megválasztotta a tisztségviselőit:

Elnök: Vasvári Sára
Jegyző: Várkonyi Gabriella
Presbiteri küldött: Takács Bence
Hittanos referens: Várkonyi Noémi
Ifis referens: Boros Fanni
Média felelős: Radnóti György

Az így megalakult elnökség a további tevékenységekre kért fel közgyűlési tagokat:
programfelelős: Csonka Viktória
pályázati felelős: Radnóti Görgy.