2012. október 28-án megtartotta alakuló ülését a Büki Evangélikus Egyházközség Ifjúsági Önkormányzatának (IÖK) közgyűlése. A közgyűlésen tanácskozási joggal vehettek részt az alsó tagozatos hittanosok, valamint a lelkész, a felügyelő és a hitoktató, szavazati joggal pedig a felső tagozatos hittanosok és azok az ifisek, akik az elmúlt naptári évben legalább egy gyülekezeti szervezésű rendezvényen részt vettek. Az ülés nyilvános volt.

Első napirendi pontként a közgyűlés elfogadta a szervezet Alapszabályzatát, amely határoz az IÖK felépítéséről, közgyűlésének tagjairól, tisztségviselőiről, az elnökségről, meghatározza működésüket, feladataikat, jogaikat és kötelességeiket. A hittanosok és ifisek evangélikus képviseleti és érdek-képviseleti szervezetének elnöke és külön erre a célra megválasztott tagja tanácskozási joggal részt vesznek az egyházközség presbitériumának ülésein, valamint a szervezet vállalja évente két program szervezését gyermekek és fiatalok számára, amelyet az egyházközség finanszíroz vagy támogatást pályáz rá.

A második napirendi pont a tisztségviselők megválasztása volt.