Lelkészek névsora – szolgálati évvel

Füzy Péter – 1602-1622
Lakosi Gergely – 1622-1628
Bánóczi László – 1628
Banovcei Hlinka László – 1628-1630
Breznóbányai Mihály – 1631-1635
Textoris (Takács) György – 1635-1646
Büki Szabó Mihály – 1646-1654
Laymarius Antal – 1658-1660
Fisztrovics György – 1660-1661
Fábry Gergely – 1666-1669
Perliczy Dávid – 1784-1787
Patyi Ferenc – 1787-1794
Pottyondy László – 1794-1808
Balassa János – 1808-1812
Baranyai Ferenc – 1812-1861
Fayt Antal helyettesítő segédlelkész – 1861-1862
Zongor Endre – 1862-1887
Farkas Elelmér – 1887-1931
– 1928-tól a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperese
– szolgálati ideje alatt a következő segédlelkészek szolgáltak még a büki gyülekezetben: Berecz Gábor, Kovács Mihály, Szabó István, Magyar Géza, Ihász László, Jakab István, Mogyorósi Gyula, Nagy Gyula, Szabó Ferenc, Böjtös László, Horváth Lajos, Godina István, Kovács István, Szekeres Sándor, Sikos Kálmán, Fülöp Dezső, Szalay Sándor.
Fülöp Dezső – 1931-1959
– 1952-1956 – esperes
Komjáthy Lajos – 1959-1977
Sztehlo Mátyás – 1977-1992
Fatalin Helga – 1992-2003
Szakos Csaba – 2003-2005
Simon Réka – 2006-

Tanítók névsora

Schöpf Tóbiás – 1784-1789
Kovátsits János – 1796-1803
Mátics János – 1803-1808
Kovátsits János – 1809-1839
Luttenberg János – 1839-1840
Szente György – 1840-1885
Hajas Kálmán – 1885-1914
Nitschinger János – 1915-1917 – kisegítő
Kisfaludy Károly – 1917- 1933 (a háború miatt kisegítők: Nistor Aurél görögkeleti lelkész, Szekeres Sándor)
Mészáros Ernő – 1933-1948

Másodtanítók névsora

Kövessy Sándor – 1871-1873
Pálfy László – 1873-1874
Koczor Márton – 1875
Tamaska Lajos – 1875-1877
Becht Henrik – 1877-1878
Balogh Lajos – 1878
Hörenyi Lajos – 1878-1882
Szalay Ferenc – 1882-1883
Nedőczi Pál – 1883-1884
László János – 1884
Szalay Ferenc – 1884-1885
Borsody János – 1885-1886
Hasza József – 1886-1889
Kapy Gyula – 1889-1890
Kapy Rezső – 1890
Szórády Lajos – 1891
Borbély Gyula – 1891-1893
Eősze Zsigmond – 1893-1895
Tóth Kálmán – 1895-1897
Szollár István – 1898-1900
Kisfaludy Károly – 1900-1915
Godina István – 1915-1916
Kovács István – 1916-1917
Nitschinger János – 1917-1918
Nitschinger Pál – 1918
Ábrahám Gyula – 1918
Schrantz Vilmos – 1918-1926
Sümegi István – 1926
Czuppon Béla – 1926-1948

Felügyelők névsora

Mankóbüki Horváth László – 1784-1807
Horváth István – 1807-1815
Török Mihály – 1815-1818
Bakódy Mihály – 1818-1833
Jánosa Ádám – 1833-1844
Radó Dániel – 1844-1851
Fejér Ferenc – 1851-1860
Baranyai László – 1860-1871
Guóthfalvi Guóth Ignácz – 1871-1882
Berzsenyi Gyula – 1882-1887
Guóthfalvi Guóth Ignácz – 1887-1902
Jánosa Ferenc – 1902-1907
Solymossy Ödön – 1907-1915
Takáts József – 1916-1933
Horváth Tibor – 1933-1935
Farkas Elemér – 1935-1952
Szabó Imre – 1955-1975
Bedy János – 1975-1977
Fekete Imre – 1977-1994
Savanyó Istvánné – 1994-2004
Sztehlo Péter – 2004-2014
Tomcsányi Levente – 2015-2018
Takácsné Papp Erzsébet – 2018-