Evangélikus lelkészi hivatal
9737 Bük, Jókai u. 4.
Tel. 06-94-358-782
E-mail: buk@lutheran.hu

Bemutatkozások:

Simon Réka

lelkész

Simon Réka, született Erdélyi Réka vagyok. 1978-ban születtem Arad megyében. Gyermekkoromat Fazekasvarsándon, Simonyifalván, majd ismét Fazekasvarsándon töltöttem. A gyülekezet – lelkész édesapám révén – számomra mindig egyértelmű és természetes közeg volt. Kamaszkorom kezdetén egyre inkább nyitottá váltam arra, hogy lelkész legyek.
Az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban tanultam kémia-biológia szakon. 1996-ban érettségiztem.
Ezután egy évet töltöttem tanulással, gyülekezetben végzett szolgálatokkal, ill. három hónapig voltam Bécsben au pair egy osztrák családnál. 1997-ben nyertem felvételt és kezdtem el tanulmányaimat Budapesten az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az egyetemi évek alatt nyaranta édesapám révén heteket töltöttem Passau és környéke gyülekezeteiben, majd zárószigorlataim végeztével magam is helyettesítettem itt három hónapig egy segédlelkészi állásban.
2003-ban férjhez mentem Simon Attilához, ekkor szereztem meg a diplomámat, és ugyanekkor szentelt lelkésszé Ittzés János püspök, majd küldött ki a Sikátori Evangélikus Egyházközségbe segédlelkészként. Nagyon megszerettem az ottani kis közösségeket. Nehéz döntést követelt tőlem, tőlünk, amikor meghívást kaptam a Büki Evangélikus Egyházközségtől. Végül elfogadtam a meghívást és 2006. júliusától itt töltöm be a parókusi állást, amely által egyben a szomszédos Szakonyi Evangélikus Egyházközség helyettes lelkésze is lettem. 2007-ben szereztem pasztorálpszichológiai lelkigondozói oklevelet a Debreceni Egyetem Pszichológia Tanszéke és a Debreceni Református Kollégium közös öt féléves képzésén. 2009-ben, 2011-ben és 2016-ban születtek gyermekeink, Mátyás, Zsombor és Vince.
Szeretem a rám bízott gyülekezeteket, minden nap imádkozom értük Istenhez, hálás vagyok a lelkes munkatársaimért, és mindazokért, akik tanácsaikkal, kritikájukkal, barátságukkal kísérnek a lelkészi szolgálatban.

Giczi Nikolett

hitoktató

Giczi Nikolett vagyok 1974-ben születtem, azóta Bükön élek, és hittanos korom óta tevékenyen részt veszek a gyülekezeti munkában. Elvégeztem a hitoktatói szakot az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és azóta tanítok is.

Bábozni olyan ötlettel kezdtem a csoporttal, hogy volt egy felhívás: lehet jelentkezni egy két napos bábkészítő hétvégére, ahol a versenyekhez megtanítják az alapokat. Nagy élmény volt, és azóta sorra készültek évről évre a kollekciók, és sok darab színre került, az akkori 3-4 osztályosok már lassan érettségiznek, de még mindig összejár a leglelkesebb csapat sok tagja, akikre nagyon büszke vagyok. Most talán sikerül egy új utánpótlás csapat elindítása is! Szeretem a közös munkát, úgyhogy dolgozzunk továbbra is együtt!

Nyári táborok, hittanos hetek, nagy kihívást jelentenek minden évben számomra, és szerintem mindenkinek aki részt vesz ezeken programokon! Jó, hogy mindig többen vagyunk, és egész évben várja minden hittanos a következő együtt töltött napokat! Az ő lelkesedésük ad mindig lendületet , hogy ezzel a munkával is gyarapítani, növelni tudjuk gyülekezetünk létszámát, felpezsdítsük a gyülekezeti házat, hogy Krisztus egyházának élő kövei lehessünk.