Egyházközségünk évről-évre megrendezi hittantáborát, amely az utóbbi évek igényei szerint napközis jellegű. 2023-ban a július 10-16-i héten szerveztük meg a tábort, a „halászok hetét”, amelynek elsődleges helyszíne a gyülekezeti ház volt.

A tematikus napokon, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken a programot áhítatok keretezték. Délelőtt közös témafelvezetés után korcsoportos feldolgozásra került sor. A délután a témához kapcsolódó játékokkal és hagyományőrző kézművesfoglalkozásokkal telt. A tematikát az evangéliumok halas, halászós történetei, leghangsúlyosabban a Nagy halfogás története adta. Az áhítatok bibliai igéit az Ószövetségből és az apostoli levelekből egyaránt válogattuk, témájuk: Isten elhív arra, hogy szolgáljuk embertársaink javát, üdvösségét és Isten dicsőségét.

A szerdai kirándulást a mosonmagyaróvári Futura Interaktív Természettudományi Élményközpontba szerveztük. Figyelemfelkeltő ellenpontja volt ez a kirándulási cél a tematikus napokon bemutatott újszövetségi kortörténetnek.

Vasárnap istentisztelettel zárult a tábor, amikor a gyülekezettel is megosztottuk a hét eseményeit. A tábor megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatta.