Perselypénz és adományozási lehetőség online!

posted in: Egyéb | 0

Kedves Testvérek!

Egyházunk a járvány idején fájdalmasan nélkülözni kényszerül gyülekezeti alkalmain a közvetlen személyes részvétel lehetőségét. Hitmegélésünk kiemelkedően fontos formájának ez a hiánya sok gyülekezetben működési gondokat is okoz: nem sikerült még általánosan megtalálni az offertórium adományozásának a módját. Érthető, hiszen a perselypénz istentiszteletekhez, bibliaórához kapcsolódó gyűjtése nemzedékek óta megszokott velejárója közösségi együttléteinknek.

Ebben a helyzetben az egyházvezetés konkrét lépésekkel igyekszik segíteni a gyülekezeteket, például a kötelező offertóriumok elengedésével, a gyülekezeti programok megnövelt támogatásával. Mindez azonban nem pótolhatja egyháztagjaink anyagi áldozatvállalását, ami az evangélikus tanításnak megfelelően alapvető fontosságú az egyházfenntartásban.

Ezért a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodája létrehozott egy biztonságos online perselypénz és adományozó felületet amivel egyházközségünk működését segíthetik:

https://perselypenz.lutheran.hu