A presbitérium az egyházközségnek, illetve részeinek általános hatáskörű képviseleti testülete. Funkcióját tekintve részt vesz az egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének irányításában és felügyeletében.

Jelenlegi presbitériumunkat a legutóbbi tisztújításkor, 2012 tavaszán választotta meg az egyházközség közgyűlése.

A presbitérium tagjai:

Simon Réka lelkész, Tomcsányi Levente felügyelő, Kajtár Sándor gondnok, Vargáné Patthy Erzsébet jegyző, Gaál József kántor, Kajtár Sándorné számvevőszéki elnök, Giczi Gyuláné pénztáros, Németh Miklósné góri gondnok, Pócza László lócsi gondnok, Giczi Nikoletta, Marton Károlyné, Németh András, ifj. Patthy Sándor, Petrovics Jánosné, Dr. Szele Ferenc, Takács Miklósné és Várkonyiné Marton Judit.

 

presbiter