KÖSZÖNTŐ

Sok szeretettel köszöntjük a Büki Evangélikus Egyházközség honlapján!

Fürdőjéről híres településünkön hozzávetőlegesen 600 evangélikus él. Gyülekezetünk vezérigéje, Jézus missziói parancsa értelmében mi is keressük, hívjuk és várjuk mindazokat, akik még nem aktív tagjai közösségünknek.

A világhálón és mindennapi életünkben is szeretettel fogadjuk kedves Látogatóinkat. Akár távolról érdeklődik gyülekezetünk élete iránt, akár üdülése idején szeretne részt venni közösségi életünkben, reméljük honlapunk oldalain megfelelő információkra, ill. lelki táplálékra is talál.

Jézus mondja: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Mt 28,18b-20
A 2016. ÉV IGÉJE

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket” (Ézs 66,13.)

Napi ige

Mert ki vagyok n, s mi az n npem, honnan volt ernk ennyit adakozni? Bizony, tled van mindez, s csak azt adtuk neked, amit a te kezedbl kaptunk! (1Krn 29,14)

Pl rja: Azrt, hogy msoknak knnyebbsgk legyen, nektek ne legyen nyomorsgotok. Ellenben az egyenlsgnek megfelelen a mostani idben a ti flslegetek ptolja azok hinyt, hogy mskor azok flslege is ptolja majd a ti hinyotokat, hogy gy egyenlsg legyen. (2Kor 8,13-14)

Online újság